Xin các bố các mẹ chú ý khi cầm biển đòi tự do cho anh em mình thì đừng có cười

Xin các bố các mẹ chú ý khi cầm biển đòi tự do cho anh em mình thì đừng có cười, tôi đang ngồi soạn ảnh thánh lễ Công lý và Hoà bình tối nay mà phải xoá đi bao nhiêu ảnh… vừa cầm cái đó vừa cười trông phản cảm không chịu được… 🙁