Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác cần phải bị nghiêm trị

Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác cần phải bị nghiêm trị!
Hôm nay nghe tin đọc báo về vụ việc xử lý vụ việc xâm hại tình dục trẻ em ở Vũng Tàu mà choáng váng. Chúng ta nên hiểu về đồng ý chấp thuận toại ngoại cho kẻ gây tội do tuổi sao sức yếu là thế nào đây? Có lẽ nào dâm tặc tuổi cao sẽ được ưu tiên trong quá trình truy tố và xét xử???
Không, tôi không nghĩ đây là việc làm đúng.
Đã là tội ác thì phải xử, không thể coi tuổi tác là một yếu tố giảm nhẹ. Sao chúng ta không nghĩ là thậm chí có thể nặng tội hơn vì người đã sống và trải nhiệm thì phải biết yêu thương và trân trọng người khác hơn là có những hành vi ghê tởm như vậy?
Chúng ta nhất định không từ bỏ cuộc đấu tranh chống xâm hại tình dục trẻ em nhất là đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.
XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM LÀ TỘI TÁC PHẢI BỊ NGHIÊM TRỊ.
Các bạn nếu đồng ý hãy cùng tôi thay cover FB nhé. Là cha mẹ chúng ta hãy lên tiếng vì chúng ta không thể để cho con em và người thân sống mà phải lo sợ về tội phạm này.
Không nhẽ chúng ta im lặng, khác gì chúng ta chấp nhận sống chung với tệ nạn này?
#xamhaitinhductreemlatoiacphaibinghiemtri
#toiacphaibinghiemtri

Comments are closed.