Với cái cảnh nước nôi lênh láng kẹt xe tắc đường như giờ

Với cái cảnh nước nôi lênh láng kẹt xe tắc đường như giờ.. thì tây nó đưa em này về với vành 18+ bao nước lênh láng giá toàn tính nhầm rẻ đồng hạng! chắc đặt xe luôn #Trax #UrbanSuv #chevrolettrax #otoxemay #saigonngap
PS: trên 500 bố lại dìm :3

Comments are closed.