Vì sao lại chọn cái chết

Vì sao lại chọn cái chết, phải chăng lương tri không còn, phải chăng đạo đức bây giờ cho phép, phải chăng làm người tốt khó đặng, nhiều người vì sao lại than rằng cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại, bài toán nào phục hồi thức tỉnh lương tri và Nhân đức đây hỡi đời,