Vậy là tôi đã đi qua 21 Giấc Mơ Sông Thương, viết về một con sông, sử dụng duy nhất thể lục bát

Vậy là tôi đã đi qua 21 Giấc Mơ Sông Thương, viết về một con sông, sử dụng duy nhất thể lục bát. Thú thực, tôi đã sợ mình không vượt qua được sự lặp lại của cảm xúc, của ngôn từ, của vần điệu ca dao lục bát truyền thống, khi khai thác duy nhất một chủ đề, điều rất dễ để rơi vào nhàm chán. Đến Giấc Mơ Sông Thương 21, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã bình luận "Thơ lục bát là thứ thơ vừa dễ vừa khó. Dễ bởi một bà nhà quê thất học cũng làm được lục bát. Nhưng sẽ rất khó bởi thể thơ này rất dễ mòn. Vì thế viết hay được rất khó. Thơ Thành không mòn. Không sa vào lối mòn. Thành rất có ý thức về điều này. Cái Thành cần vươn tới là sự tự nhiên…". Chiều qua, ngồi với anh tại Hiên Trà Trường Xuân của nhà báo Hoàng Anh Sướng, anh lại động viên tôi hoàn thành và sớm gửi cho anh 25 thi phẩm viết về sông Thương, theo anh, đây cũng là một sự lạ, bởi trước nay chưa có ai "bợm" đến như vậy (từ dùng của nhà thơ TĐK khi nói về việc sử dụng thể lục bát để viết liên tục 25 thi phẩm về một con sông). Tôi đã hoàn thành 25 Giấc Mơ Sông Thương, kể từ nửa cuối 02/2017 đến nay (cùng lúc với nhiều tác phẩm thơ và văn xuôi khác tôi đã viết), và đã đăng đến GMST 21 trên Fb để cống hiến cho các bạn yêu thể thơ lục bát hoa mỹ. Trong ít ngày tới, tôi sẽ đăng lần lượt đến hết Giấc Mơ Sông Thương 25, Giấc mơ cuối cùng về dòng Thương giang thơ mộng của xứ quan họ. Nhân Ngày Gia Đình 28/06, ngày ý nghĩa nhất với cuộc đời tôi, tôi xin được cống hiến cho các bạn, các anh chị thi phẩm thứ 22 ạ:

Comments are closed.