Vào tận nhà vẩy thuốc mê bắt cóc trẻ em tại BẮC GIANG NHÀ tớ đây nguy hiểm quá

Vào tận nhà vẩy thuốc mê bắt cóc trẻ em tại BẮC GIANG NHÀ tớ đây nguy hiểm quá!!!
nhà có trẻ nhỏ hết sức cảnh giác chia sẻ cho mọi người cùng biết nha!
Chiều ngày 13/6/2017 chị ấy vào tận nhà vảy thuốc mê nhưg do bị để ý nhiều lần nên đã bị bắt tại trận và còng luôn rồi☠️☠️loại người này cần có 1 hình phạt thích đáng!!!
See Translation

Comments are closed.