Vào khoảng 21h30 đêm 30

Vào khoảng 21h30 đêm 30.5, tại Công ty Formosa Hà Tĩnh. Khi lò cao số 1 đang được vận hành thì bất ngờ một thiết bị hun khói của lò vôi phát nổ; bốc những bụi khói cao và nhiều tiếng nổ.
Tuy không gây ảnh hướng lớn đến dây chuyền vận hành lò cao và không thiệt hại về người; nhưng dân tình sống xung quanh FMS rất lo lắng về độ an toàn trong khu vực.
Được biết, công suất hoạt động trong điều kiện ổn định là 9.300 – 10.000 tấn gang lỏng/ngày; hai tuần đầu tiên sẽ vận hành khoảng 50% công suất. Từ nay đến hết 2017, Formosa sẽ sản xuất 1,3 – 1,6 triệu tấn thép. Và đến đầu 2018 bắt đầu vận hành lò cao số 2.
– Như vậy, ngay lần đầu tiên vận hành thử FMS đã có sự cố cháy nổ, gây tâm lý bất an trong nhân dân, còn mấy chục năm tới đây sẽ ra sao!?

Comments are closed.