Vẫn muốn viết thêm nữa: Niềm vui lớn nhất hôm nay ở Lũng Luông là thấy các bé ham đọc sách

Vẫn muốn viết thêm nữa: Niềm vui lớn nhất hôm nay ở Lũng Luông là thấy các bé ham đọc sách. Hãy tặng sách cho trẻ em vùng cao. Sách ngấm vào chúng như những hạt mưa ngấm xuống lòng đất khô. Bọn trẻ đón đợi những giọt tri thức trong lành nhiều màu sắc và hương vị. Sẽ không giọt nào mất đi, mỗi giọt đều góp phần thay đổi ngày mai của các em!

Comments are closed.