Ủ ôi

Ủ ôi, các bạn mềnh đi học như đi diễn thế này. Ai cũng xuynh gái, đẹp troai như dàn diễn viên ở bển ý Hoàng Dũng, Trang Belu, Jessica Le, Le Phuong Dung, Vu Trung Hiep, Do Nguyen Khoi, Ben Karamen, Thanh Phương Đỗ
Tiện thể clip của Học viện Thương hiệu Plato hịn và pro quá Đỗ Thắng, bro Sơn Đức Nguyễn ạ.

Comments are closed.