TSB thằng nào nghĩ ra cái kiểu giày này T

TSB thằng nào nghĩ ra cái kiểu giày này T___T order bao lâu mới về, đi thử vào mà khó quá, bỏ hộp mấy tháng trời. Giờ đi công tác sợ lạnh với tiếc tiền lại lôi ra, lúc đi vào chết nhục… mất 15p mới đút chân vào nổi :(( tí thì muộn giờ ra sân bay! Ngón tay bây giờ vẫn rã rời! Bố khỉ thời với chả trang :((

Comments are closed.