“Trời mưa rồi cũng sẽ tạnh

“Trời mưa rồi cũng sẽ tạnh.
Vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành.
Sau màn đêm tăm tối là ánh sáng của buổi bình minh.
Không có gì kéo dài mãi mãi cả.
Mỗi khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới và một kết thúc mới.
Mỗi giây trôi qua bạn lại có một cơ hội mới.
Bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội đó và tận dụng nó…”
—Sưu tầm—-