Tranh của họa sĩ Hải Tre vẽ Mèo nhỏ

Tranh của họa sĩ Hải Tre vẽ Mèo nhỏ, nhìn ưng cái bụng ghê nơi ahihi.. :”>
..
Hai ngày nữa ra Hà Nội rồi mà tự nhiên thấy bơ vơ ghê hồn.. Lâu lâu cũng thèm có ba có má nuôi cho ăn học miết luôn, mình chỉ lo ăn học thoy, không cần phải bôn ba chốn này chốn kia nữa.. Mệt mỏi..
..
Vừa ngồi sắp xếp đồ đạc để đi mà khóc thái mẹ.. tại thấy sống khó quá.. giờ ai ghé nhà lót tay cho ly chà xữa Gong Cha trân châu trắng là nín khóc liền.. :”< http://www.nhaccuatui.com/…/nhung-ngay-that-khac-phuong-vy.…

Comments are closed.