trần gian trăm vạn thứ nghề

trần gian trăm vạn thứ nghề
mỗi nghề mỗi kiểu, biết nghề nào hay
dù là trí óc, chân tay
ai rồi cũng có đắng cay muôn đời
em ơi đừng vội kiếm lời
mua gian bán lận ông trời chẳng tha
cuộc đời lắm lúc phong ba
giữ tâm trong sáng, ai la được mình
đôi khi ta quý chân tình
mai kia có gặp một bình cũng vui
See Translation