TRÁI NGON

TRÁI NGON
Trái tươi vị ngọt thơm giòn
Chỉ dùng một quả mãi còn nhớ lâu
Bõ công nhổ cỏ bắt sâu
Trĩu cành sai quả tình sâu mặn mà.
Quả quê đích thực vườn nhà
Căng tròn bóng mượt ngắm mà đã mê
Chua chua ngọt ngọt thích ghê
Ai yêu ai mến nhớ về quê em.
29/12/2016. CTS
See Translation

Comments are closed.