Tôi thề tôi chỉ muốn độn thổ thôi

Tôi thề tôi chỉ muốn độn thổ thôi.
Cái cô tân đại lý nhà tui. Mới sánh nay gửi cho cô ý 2 thùng to vật vã đơn chốt đly xong mà cách mây tiếng đồng hồ thôi cô ấy đã đập cái đơn này tiếp vào mặt tôi.
Tan mỡ cháy khét r nhé, em hốt vừa hàng của chị thôi ko chị lại ngất đấy. Lúc còn là chi nhánh gan bé tý teo lên đại lý cái cô ấy quất đơn như gió tnay chắc cuối tháng tối mất ối vàng vs cô ta mất thôi. Nay hạn cuối chốt thưởng nóng cty cả team khéo tối cô ấy chốt vào mồm tôi quả đơn to vật nữa thỳ tối biết làm sao.
Cũng công nhận tinh thần team cô Bụi quẩy hàng ác chiến thật. Vừa đoàn kết lại vừa khéonleos nữa. Gia nhập team Bụi ko bjo là sai. Hướng đi đúng chắc chắn sẽ làm được. Nếu gặp bụi bán hàng trc tôi sẽ xin làm nhánh dưới bụi chứnoo phải làm boss của bụi nữa oy. Cô giáo trẻ có tài năng kinh doanh xuất trúng thật đáng ngưỡng mộ.
Chúc em tháng sau dso gấp 5 gấp 10 nhé.
Thảo Cỏ Trà Thanh vào mà ngắm đi. Bụi ngày nay đã khác xưa rất nhiều r nhé…
See Translation

Comments are closed.