Tôi hỏi rất nhiều em bé nhà nghèo đang đi học trường tình thương: lớn lên con muốn làm nghề gì

Tôi hỏi rất nhiều em bé nhà nghèo đang đi học trường tình thương: lớn lên con muốn làm nghề gì?
Và chúng đáp: “Con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo”. “Con muốn làm cô giáo để dạy cho trẻ em nghèo”.
Và tôi tự hào thay cho những người tôi yêu kính đang làm những nghề nghiệp đó.
<3 Chúng tôi đang có những ngày tuyệt đẹp, với vô vàn tiếng cười và nước mắt <3 (hổng đứa nào mún làm nhà báo hết tủi thân tui wá chòi oy)

25 Thoughts to “Tôi hỏi rất nhiều em bé nhà nghèo đang đi học trường tình thương: lớn lên con muốn làm nghề gì

  1. chị Dao Mercier, có mình chị là thương em hà. Tụi kia em giếttttttttttttttttttt hết hông tha

    1. Thật tội nghiệp cho những tâm hồn trong trắng và thơ ngây của các em!

  2. Hai người chong chắng hãi lói chiện với nhao đi, em khỏi phải nàm cầu nối lữa nhá.

  3. Rất mở. Kể cả với kẻ thù, đối thoại luôn là giải pháp tích cực

  4. Công nhận BS mở. Ghét mình như hắt nước đổ đi mà vẫn đối thoại được.

  5. tao đi chơi với trẻ con. chả liên quan đến ai sất nhá Nguyễn Bích Hiền

  6. hông, chị người nớn chị đi chơi mới người nớn đy em bận ăng tết thiếu nhi gòy

  7. Khôn vãi, tầm này ve vãn trẻ con định ăn chực Tết thiếu nhi của sắp nhỏ là vừa chứ gì 😀

  8. báo em dui, gia đình bé Mai thích bài magazine đó lắm, để chị chụp cho em xem nhoa, cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em

Comments are closed.