Tớ yêu làm hoa thật ấy

Tớ yêu làm hoa thật ấy.
Nhưng mà cứ nghĩ đến việc các cậu người lớn gặp nhất định sẽ hỏi cháu học trường gì rồi và bây giờ đang làm gì lại thấy éo đủ can đảm đáp rằng cháu vốn không thích học lắm và cháu muốn là người bán hoa. Mị hãy dũng cảm như cậu bé chăn cừu trong nhà giả kim nhất định hem được xoắn cuộc đời xã hội này =))))
See Translation

Comments are closed.