TỚ MỚI MÒ RA MỘT PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUẢN LÝ FANPAGE CỰC HAY

TỚ MỚI MÒ RA MỘT PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUẢN LÝ FANPAGE CỰC HAY.
Hỗ trợ bạn trả lời cmt, ib, giao tiếp với khách hàng
Hỗ trợ bạn contact với các hãng vận chuyển
Hỗ trợ bạn trong trường hợp bạn thất lạc đơn hàng
Hỗ trợ bạn sắp xếp đơn hàng một cách thông minh nhất
và ĐẶC BIỆT LÀ FREE!!!!
Bạn có QUAN TÂM không?
Cùng tớ trở thành những người kinh doanh thông minh nhé ^^~

Comments are closed.