Thời tiết Sài Gòn dzạo này kỳ ha

Thời tiết Sài Gòn dzạo này kỳ ha. Sáng sớm, tối khuya ra đường lạnh teo bưởi, vậy mà dzữa trưa lại nắng, nóng sml.
Cơm nuốt hem vô, là lại nhớ Hà nội nhờ.
Xin mời các bạn bún chả Hà nội nướng bằng nồi chiên không dzầu Lock&Lock. Hí hí