The Running Dream – Đường đua của những giấc mơ

The Running Dream – Đường đua của những giấc mơ – Cuốn sách thứ hai của tác giả Wendelin Van Draanen đã được mua bản quyền phát hành tại VN sau “Bên kia đường có đứa dở hơi”
Một cuốn sách bạn sẽ chẳng thể nào bỏ lỡ <3 #Mintbooks trân trọng giới thiệu <3