Thật ra mà nói người dân chúng tôi chưa hẳn quá khắt khe với việc nộp thuế

Thật ra mà nói người dân chúng tôi chưa hẳn quá khắt khe với việc nộp thuế, nhưng cái chúng tôi khắt khe chính là sự minh bạch trong việc dùng tiền thuế của người dân. Thu minh bạch, chi mập mờ đó là điều mà chúng tôi e ngại. Các ông cứ minh bạch đi, rồi hãy nói đến chuyện tăng thuế.