Thất nghiệp thì viết “đơn xin việc” nộp chỗ khác tìm việc mới

Thất nghiệp thì viết “đơn xin việc” nộp chỗ khác tìm việc mới. Còn thất tình sao không thấy có cái mẫu đơn nào chỉ cách “xin làm người yêu” hết vậy?
Bạn gì đó ơi, bạn chỉ mình viết cái đơn đó với, xong rồi bạn nhận đơn xét duyệt tuyển dụng mình luôn được không?

22 Thoughts to “Thất nghiệp thì viết “đơn xin việc” nộp chỗ khác tìm việc mới

    1. Nhưng quan trọng là 4 chữ “bạn gì đó ơi” thì chỉ có 1 người duy nhất hiểu để nhận đúng thôi trò ha ;))

Comments are closed.