Thanh lý hàng nhanh để nhà iem có xiền mua đào chơi tết ợ

Thanh lý hàng nhanh để nhà iem có xiền mua đào chơi tết ợ
Sơri mấy bác đặt hoa chờ mấy hnay mà e k đi lấy về trả đc. Giờ màu các bác yêu cầu k có để trả hic hic. Các bác chuyển sang mua thứ khác giùm iem nha

Comments are closed.