Tết nhất làm gì cũng gấp gáp vội vàng

Tết nhất làm gì cũng gấp gáp vội vàng.. Mang mẫu cho khách check thì cứ 1 người nói tiếng Hàn còn mình thì cứ thao thao tiếng Việt.. Thế mà cũng chốt đc đơn và thanh toán trc 100% chứ.. Tự nhiên thấy thích tiếng Hàn và mấy ảnh hàn xẻng quá.. Giờ đang ngồi chờ Sếp mang hợp đồng lên.. thấy mọi người quay cuồng vì mình.. vui ghê.. ha ha