Ta sinh ra vào ngày đông giá lạnh

Ta sinh ra vào ngày đông giá lạnh… Có thể không ra đi cũng vào ngày đông đẹp đẽ đó? Xót xa cũng chỉ dừng lại ở hai chữ xót xa. Đau đớn cũng chỉ dừng lại hai chữ đau đớn. Đời ta có mấy ngày vui? Có bao ngày hạnh phúc? Cười trong nước mắt là buồn hay vui? Cơn đau đó mấy ai thấu hiểu? Cười ha ha đi để nuốt nước mắt vào trong giữ lấy cơn đau tự mình gặm lấy. Mỗi cơn đau là mỗi trận chiến… Còn ta? Không phải là tướng quân trường thắng..