Tạ ơn Người

Tạ ơn Người..
Hôm nay con nhìn thấy
Vầng hào quang chiếu sáng
Xoá mờ những u minh
Vẩn đục trong tâm hồn
Phật đến mang nắng ấm
Soi rọi cõi lòng con
Khổ -Sinh- Già- Bệnh-Chết
Ai cũng phải trải qua
Con nguyện đoạn tuyệt khổ
Với hồng danh Di Đà.