SỰ KHÁC BIỆT

SỰ KHÁC BIỆT
Đưa không khí miệt vườn đến với người xem sau trận golf căng thẳng là điều mà không phải khu nghỉ dưỡng nào cũng làm được. Đó là sự khác biệt tại FLC Sầm sơn, một diễn viên múa cũng đã ” quên” mặc đồng phục để tạo nét riêng bí hiểm.( Ảnh đẹp ở phần bình luận )

Comments are closed.