Sáng tại Hà Nội quay Clip Kêu gọi mọi người giúp các em nhỏ bị bệnh Tim

Sáng tại Hà Nội quay Clip Kêu gọi mọi người giúp các em nhỏ bị bệnh Tim.
Chiều phát 1500 mũ bảo hiểm cho trẻ em ở Ninh Bình trong Ct An Toàn Giao Thông!
Tối tập CT Tài Năng trẻ cho các bạn trẻ!
Sắp tới có lẽ phải là CT cho…Nghệ Sĩ nghèo thôi! Mọi người ủng hộ nhé

Comments are closed.