Sáng nay có hẹn phỏng vấn với báo Nhật Bản về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam

Sáng nay có hẹn phỏng vấn với báo Nhật Bản về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam . Ngày hôm nay sẽ Ck giúp chi phí đi lại của vụ tố tụng xâm hại tình dục trẻ em ở Quảng Ninh . Ước mơ của mình mong sao cho không bao giờ còn trẻ em Việt Nam bị xâm hại tình dục nữa .

Comments are closed.