Sáng nay 27/8/17 tại đường sách Nguyễn Văn Bình diễn ra buổi giới thiệu sách: SỰ XÂY DỰNG CÁI THỰC Ở TRẺ của dịch giả

Sáng nay 27/8/17 tại đường sách Nguyễn Văn Bình diễn ra buổi giới thiệu sách: SỰ XÂY DỰNG CÁI THỰC Ở TRẺ của dịch giả, nhà giáo Hoàng Hưng. Cảm ơn anh người đã nỗ lực xây dựng tủ sách Tâm lý học giáo dục Cánh Buồm
Chi Kim Nguyễn, Rosa Canina Tầm Xuân, Oanh Bùi Khai Vutrong

Comments are closed.