Sản phẩm được dự đoán sẽ làm điên đảo cộng đồng nếu nó xuất hiện tại Việt Nam sau 1 tháng nữa

Sản phẩm được dự đoán sẽ làm điên đảo cộng đồng nếu nó xuất hiện tại Việt Nam sau 1 tháng nữa. Hiện tại chỉ có hàng Mỹ còn Trung Quốc đang tiến hành sản xuất.
Nhu cầu tự sướng của dân Việt Nam mình cao thế chắc sẽ phải gấp cả trăm lần kính thực tế ảo mất.
Có ai thích kinh doanh sản phẩm này không?

Comments are closed.