Reng reng reng

Reng reng reng. Đợi mãi em ấy cuối cùng cũng đã về cập bến an toàn rồi ạ, chiều nay hàng cập bến đã bay vèo 1 nửa.Hót dã man ấy ạ
BỘ TƯỢNG TỨ KHÔNG
LẺ: 100k
#BỚT_NGHE – #BỚT_NÓI – #BỚT_NHÌN
Để tâm thanh tịnh cho mình bình an”
Chúc cả nhà một tháng an lành và may mắn
Xuất xứ của bộ tượng 4 Không là 4 tượng bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, bịt thân có từ 400 năm trước ở Nhật Bản tại chùa Toshogu, Nikko.
Tượng che mắt tên là MIzaru – nghĩa là “tôi không nhìn thấy điều xấu” .
Tượng bịt miệng là Iwazaru – nghĩa là “tôi không nói điều xấu”
Tượng bịt tai là Kikazaru – “tôi không nghe những điều xấu”
Tượng bịt thân là Shizaru – “tôi không làm điều xấu”.
Ngoài ra bộ 4 tượng này còn biểu truyền ý của Khổng Tử nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống có những chuyện chúng ta: Không nên nhìn, Không nên nói, Không nên nghe và Nên im lặng.
❤️❤️❤️