Quan điểm cá nhưn của bà Vưn :

Quan điểm cá nhưn của bà Vưn :
Hạnh phúc là khi bạn có được điều bạn muốn.
Ngon là khi thoả mãn được vị dzác của mình.
An là khi bạn kệ bà được mọi thứ xáo động xung quanh.
Đầu tháng mới, chúc mọi người an bình, ngon nghẻ, hạnh phúc cùng cơm nắm muối vừng nhà bà Vưn.
Dzạo này mìn hiền lành thục nữ ghê chứ. Hí hí.

Comments are closed.