Phổi không chịu nổi giá lạnh


Phổi không chịu nổi giá lạnh
khi ta dựa lưng vào kỷ niệm đã nguội
Ngực lên một cơn ho sâu
khi hơi thở buốt một nỗi thương nhớ cũ
Không một chiếc khăn choàng nào ủ được nụ cười
hơi ấm nằm ở chiếc găng
không còn lại trong lòng tay to lớn ấy…
(TA)

Comments are closed.