(Phần viết rất hay về lịch sử tôn giáo của Harari)

(Phần viết rất hay về lịch sử tôn giáo của Harari)
Những tôn giáo tin có gót tập trung vào việc thờ cúng những gót. Những tôn giáo nhân bản thờ phụng loài người, hay đúng hơn, thờ loài Homo Sapiens. Chủ nghĩa nhân bản [30] là một tin tưởng rằng Homo Sapiens có một bản chất độc đáo và thiêng liêng, vốn cơ bản là khác biệt trong bản chất với tất cả những loài động vật khác và với tất cả những hiện tượng khác. Những người theo chủ nghĩa nhân bản tin rằng bản chất độc đáo của loà…
Continue Reading