Phần nấu ăn mọi rợ của bà beo

Phần nấu ăn mọi rợ của bà beo. Nấu 1 món chưa bao giờ nấu trong đời mà dám mang đi thi lun . Tui gan ghê
Nem Cua Bể
Thử thách lớn đôi khi cũng thú vị cho mình những cảm giác thiệt là ú tim. Tui chạy như siêu nhân.Dép guốc đồ ha. Vô thi là quăng hết .
Chuẩn Cơm Mẹ Nấu nà.
Yêu Mẹ tui❤️

Comments are closed.