Ok con bạn

Ok con bạn
Bớt nghĩ ngợi đi m ơi , m đã làm đủ và đúng trách nhiệm rồi , có lỗi đã xin lỗi , trách nhiệm cũng đã làm tốt rồi ,ai sao nữa thì kệ thôi , chỉ cần biết những người hiểu chuyện là những người luôn đứng về phía m , theo cách công tâm nhất , là được . Rồi ….
Thời gian sẽ chứng minh !
– Vài câu nhắn nhủ con bạn hay đi gạ gẫm bồ chị em , nhưng chị em vẫn luôn bên con bạn – Vậy nha , t sập nguồn .

Comments are closed.