Niềm vui của ngày lễ là ở nhà với những thằng bạn thân yêu và gia đình

Niềm vui của ngày lễ là ở nhà với những thằng bạn thân yêu và gia đình. Cảm ơn chúng mày đã đến nhạu và tưng con nhà bà mừng nhà thằng nông dân. Thiếu mất mấy mạng đi nghỉ, cho bù, tự nhảy vào đây mà sozy đi nhé mấy thằng vắng mặt.

Comments are closed.