Nhân dịp “cụ tổng” bỏ công ty đang bận tối mắt tối mũi đi đua xe ở ha oai

Nhân dịp “cụ tổng” bỏ công ty đang bận tối mắt tối mũi đi đua xe ở ha oai, mình quyết định cải lão hoàn đồng cho ” Người khổng lồ” :))
Đã lên đời và chuẩn bị lên đường :3
Còn 1 năm để “lê văn luyện”, chuẩn bị cho đợt sau xin cụ cho đi ké :v

Comments are closed.