Nhạc Đỏ

Nhạc Đỏ
Chuyên gia làm xúc xích lịch sử
Thứ máu me
Tất cả các bạn được dân làng chào đón
Nơi, chó sủa trăng,
Là vị thi sĩ độc nhất
Ô Hoàng Đế Ơ Đíp, Ô Hoàng Tử Hâm Liệt
Rớt như ruồi
Lên nồi xúp cải
Đừng dùng cùi chỏ đập
Hay le lưỡi liếm
Nhện mặt Chúa trên tường
Chiều tối làm tối thui
Gấu trải qua thời thơ ấu
Trên cây thập tự
Ở một cái sân cỏ tùm lum
Bướm trắng
Gà trắng
FOLK SONGS
Sausage-makers of History,
The bloody kind,
You all hail from a village
Where the dog barking at the moon
Is the only poet.
*
O King Oedipus, O Hamlet,
Fallen like flies
In the pot of cabbage soup,
No use beating with your fists,
Or sticking your tongues out.
*
Christ-faced spider on the wall
Darkened by evening shadows,
I spent my childhood on a cross
In a yard full of weeds,
White butterflies, and white chickens.
PENAL ARCHITECTURE
School, prison, state orphanage,
I walked your gray hallways,
Stood in your darkest corners
With my face to the wall.
The murderer sat in the front row.
A mad little Ophelia
Wrote the date on the blackboard.
The executioner was my best friend.
He already wore black.
Cracked, peeling walls
With every window barred,
Not even a naked lightbulb
For the boy left in the solitary
And the old master
Putting on his eyeglasses.
In that room with its red sunsets,
It was eternity’s turn to speak,
So we listened breathlessly
Even though our hearts
Were made of stone.
Kiến Trúc Hoả Lò
Trường học, nhà tù, cô nhi viện “nhà lước”
Gấu rảo qua những hành lang xám của các bạn
Đứng ở góc tối nhất
Đối mặt với tường
HPNT ngồi ở dẫy thứ nhất
Một cô bé Ophelia khùng
Ghi ngày tháng lên tấm bảng đen
Tên đao phủ, HPNT, ư?
Bạn quý nhất của Gấu Cà Chớn!
NXH, HPA, NDT, ba thứ đồ bỏ, so với anh!
Bạn quí của quí – cái này thuổng Minh Ngọc, đã từng gọi Gấu Cái là, “Gấu của Gấu” –
Đã chơi 1 bộ đồ đen tuyền rồi!
Tường nứt, loang lổ
Cửa sổ nào thì cũng thanh sắt, hoặc, dây kẽm gai
Không 1 bóng đèn nào để trần
Cho 1 đứa bé nào bị bỏ mặc một mình
Và ông thầy già
Thì đã chơi cặp kiếng.
Trong căn phòng với hoàng hôn đỏ rực
Đã đến lượt vĩnh cửu lên tiếng
[Cái gì gì, Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!]
Thế là cả bọn, im thin thít, nín cả thở
Ngay cả trái tim của lũ Ngụy
Thì cũng biến thành đá!
Charles Simic: The Voice at 3:00 AM
See Translation