“Người muốn đưa bạn về nhà

“Người muốn đưa bạn về nhà. Đông – Tây – Nam – Bắc đều là thuận đường
Người nguyện ý ăn cùng bạn, đắng – cay – chua – ngọt đều là ăn ngon.
Nếu thực sự muốn thì người ta sẽ tìm cách
Còn nếu không muốn thì người ta sẽ tìm lý do.”
– Tờ pi-