Người khác có thể giúp bạn 1 lần

Người khác có thể giúp bạn 1 lần, 2 lần nhưng không thể giúp bạn được mãi, thế nên hãy tự học cách đứng vững trệ đôi chân của bản thân mình, chỉ có những người kém cõi mới có suy dựa dẫm, lệ thuộc vào người khác, hãy cố gắng kiếm thật nhiều tiền, xinh đẹp và thông minh
#nămnàocủmhợpntnnhémặcchocóbầubìckconhaybịếvẫn đi nha >3

Comments are closed.