Nghe nói Shane Filan của Westlife đang ở Lan Anh và hơi buồn vì vắng lắm hả 500 anh em

Nghe nói Shane Filan của Westlife đang ở Lan Anh và hơi buồn vì vắng lắm hả 500 anh em?
8 cũng có cặp vé nhưng tặng òi.
Chiến dịch PR hơi yếu, cận ngày mới gửi mail cho báo chí trong âm thầm và chỉ như vậy thôi, chả thấy chiến dịch quảng bá nào hết.
Thương ảnh
See Translation

Comments are closed.