#Nàngthơ

#Nàngthơ
——–
Tôi từng có 1 nàng thơ của riêng mình trong khoảng thời gian đủ dài, đủ lâu. Từng bồng bột, từng cuồng nhiệt, từng trẻ dại ngông cuồng nghĩ rằng có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để khiến cô ấy cười vui.
Thanh xuân mà !!!
Ai chẳng có 1 lần khờ khạo
——–
#Chênhvênh27