Năm cũ gần hết

Năm cũ gần hết, năm mới sắp tới (ờ, ai cũng biết, mà anh cứ thích viết). Ai cũng đi mua cây, nào là Tùng, Cúc, Trúc, Mai, Quất Bưởi, Me, Khế, Xoài, Cóc, ổi, mận, …..muối.
Riêng mình, năm nay không có tiền chơi cây cảnh, chỉ mua được dăm cây vàng về chưng Tết 🙁

Comments are closed.