Một sáng cuối năm đi làm thì nhận tin vui

Một sáng cuối năm đi làm thì nhận tin vui. Làm công ty lớn nên nhiều khi bất ngờ cũng lớn…
Chúc mừng 132 anh em trong team Mở két. Lại phải chia tiền tiếp. Khổ quá, chắc lấy cân mà chia cho nhanh…
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không nhất thiết phải khác sự thật)

Comments are closed.