Một bài toán thực ra rất dễ nhưng không hiểu sao lại có 3 luồng ý kiến trái chiều rồi chửi nhau ỏm củ tỏi lên

Một bài toán thực ra rất dễ nhưng không hiểu sao lại có 3 luồng ý kiến trái chiều rồi chửi nhau ỏm củ tỏi lên. Lạ thật.
Theo mọi người cô giáo đúng hay học sinh đúng? Nhớ là phải đưa ra lời giải thích cho kết quả của mình nhé.
Đăng xong đảm bảo lại có 3 luồng ý kiến cho mà xem.

Comments are closed.