Mong manh sắc hồng

Mong manh sắc hồng…
Không hiểu sao từ khi có con gái mình lại đổi tính thích mặc màu hồng. Cứ lấy cớ chọn cho con gái là phải màu hồng chứ thật ra mẹ mê hơn con vì cảm thấy khi mặc màu hồng thì dịu dàng nữ tính hơn. Collection mới của Do Manh Cuong thật hợp ý mình. Thanks em.

Comments are closed.