Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: Tôi thật sự muốn j

Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: Tôi thật sự muốn j? Trở thành người thành công như ước mơ? Hay đơn giản là người hạnh phúc.
Để thành công bạn có thể hi sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc.!!!

Comments are closed.