Mình là mình phục trí tuệ của người nghĩ ra kịch bản quảng cáo hay

Mình là mình phục trí tuệ của người nghĩ ra kịch bản quảng cáo hay. Mình cũng muốn thử sức viết mà xem bộ còn non quá .
Xem cả câu chuyện dài cảm động rồi kết thúc mới biết là quảng cáo. Đúng là thông minh và sáng tạo thật. Thế này thì mới ngấm.

Comments are closed.