Mình là mình phục trí tuệ của người nghĩ ra kịch bản quảng cáo hay

Mình là mình phục trí tuệ của người nghĩ ra kịch bản quảng cáo hay. Mình cũng muốn thử sức viết mà xem bộ còn non quá .
Xem cả câu chuyện dài cảm động rồi kết thúc mới biết là quảng cáo. Đúng là thông minh và sáng tạo thật. Thế này thì mới ngấm.

2 Thoughts to “Mình là mình phục trí tuệ của người nghĩ ra kịch bản quảng cáo hay

  1. em cứ viết thử đi, c muốn xem thử em viết, dù hay hay dở cũng cần tập luyện, em viết tốt c có thể giới thiệu em cho nhiều công ty cần ng quảng cáo c biết đó, hoặc tuyển dụng em trực tiếp vào công ty c . nó k quan trọng là hay hay k, mà quan trọng mình thử viết hay k đã, mọi nét vẽ đầu tiên đều ngệch ngoạc cả

Comments are closed.